Privacyverklaring en disclaimer

Home Privacyverklaring en disclaimer

Privacyverklaring

Culsans Finance hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en respecteert uw privacy. Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen alleen persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens om uw vragen te beantwoorden en u de door u gevraagde informatie te verstrekken.

 

Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om uw vragen te beantwoorden of om u de door u gevraagde informatie te verstrekken.

 

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en vormt geen professioneel advies. Culsans Finance aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze website of de informatie die hierin is opgenomen.

 

Hoewel wij ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist en up-to-date is, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie volledig, accuraat en actueel is.

 

Culsans Finance behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van andere websites waarnaar wij links verstrekken. Het plaatsen van een link naar een andere website betekent niet dat wij deze website onderschrijven of goedkeuren.